Σχετικά

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ενσωματώσουμε την τρισδιάστατη εκτύπωση στις υπάρχουσες τεχνολογίες παραγωγής.

Η Metal3D ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 2019 για να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατασκευής συνδιάζοντας την Προσθετική Κατασκευή με τις υφιστάμενες τεχνολογίες.

Με τη γνώση και την εμπειρία μας τόσο στις παραδοσιακές τεχνολογίες όσο και στην Προσθετική Κατασκευή (Additive Manufacturing), μπορούμε και προσφέρουμε βέλτιστες λύσεις.

Μέτοχοι είναι ο Νίκος Εφεντάκης κι ο Μάνος Μπαζίγος. Και οι δύο έχουν μακρά εμπειρία στη βιομηχανική υπεργολαβία και στη διοίκηση επιχειρήσεων που έχουν να επιδείξουν επιτυχημένες, μακροχρόνιες συνεργασίες με σημαντικές και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις σε ιδιαίτερα απαιτητικούς κλάδους.

Ο Νίκος Εφεντάκης ήταν (μέχρι το Γενάρη του 2019) Διευθύνων Σύμβουλος της DASYC ΑΕ -τέως Τεχνικά Πλαστικά-, μια βιομηχανία στην παραγωγή πλαστικών injection κατά παραγγελία (με ειδίκευση στα Μηχανολογικά Πλαστικά και το BMC), την μελέτη και κατασκευή καλουπιών και την παραγωγή Συνθέτων (Composites). Η Dasyc συνεργάζεται επιτυχώς για πολλά χρόνια με πελατες σε ιδιαίτερα απαιτητικούς κλάδους, όπως στην Αυτοκινητοβιομηχανία, την Άμυνα, την Αεροναυπηγική, τα Ηλεκτρολογικα κι Ηλεκτρονικά.

Ο Μάνος Μπαζίγος Διευθύνων Σύμβουλος της Ν. Μπαζίγος ΑΒΕΕ, μια εταιρεία που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής κι ειδικεύεται στο σχεδιασμό και στην κατασκευή πρωτοποριακών καλουπιών injection, καλουπιών προοδευτικών κοπτικών/διαμορφωτικών, εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας και στην παροχή εξειδικευμένων μηχανολογικών λύσεων για ποικίλες εφαρμογές, όπως λεπτότοιχες συσκευασίες, ξυριστικά προϊόντα κι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στους πελάτες της περιλαμβάνονται μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, πολυεθνικές βιομηχανίες καταναλωτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων και προϊόντων ξυρίσματος, κατασκευαστές έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων, παραγωγοί ηλιακών πάνελς, εταιρείες εμφυάλωσης αερίου, παραγωγοί λεπτότοιχης συσκευασίας και πολλές άλλες βιομηχανίες.

Η έδρας της Metal3D ΑΒΕΕ βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Ν. Μπαζίγος ΑΒΕΕ στη Μάνδρα Αττικης.

Τηλέφωνο

(+30)-210-5555733

Έδρα

26ο Χλμ Π.Ε.Ο. Αθήνας-Θήβας
Μάνδρα Αττικής
19600 ΕΛΛΑΔΑ