Προσθετική Κατασκευή

(Additive Manufacturing - 3D Printing)

Η Metal3D A.B.E.E. πρώτη στην Ελλάδα εισήγαγε την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύπωσης μεταλλικών εξαρτημάτων με την εγκατάσταση του πρώτου τρισδιάστατου εκτυπωτή μετάλλων της πρωτοπόρου εταιρείας Desktop Metal (ΗΠΑ).

H Desktop Metal έκανε μια επαναστατική αλλάγη με την ανακάλυψη της μεθόδου Bound Metal Deposition (BMD). Πήρε τη τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλλων από τις ακραίες εφαρμογές (π.χ. διαστημική, αεροναυπηγική κοκ) με τα εξωπραγματικά κόστη και την έφερε στην καθημερινή ζωή μας. 

Μέχρι χθες η τρισδιάστατη εκτύπωση στα μέταλλα ήταν μια ιδιαίτερα ακριβή παραγωγική διαδικασία που αφορούσε ειδικές κατασκευές, ειδικές περιπτώσεις και ειδικούς πελάτες! Η σημαντικότερη δύναμή της ήταν η ταχύτητα κι η ευελιξία.  

Με την μέθοδο BMD διατηρείται το σημαντικό πλεονέκτημα του χρόνου και της ευελιξίας, αλλά ταυτόχρονα το κόστος μειώνεται κατακόρυφα. Τα εξαρτήματα που τυπώνονται μπορούν να βρουν εφαρμογή στις συνήθεις παραγωγικές διαδικασίες. Πιθανόν να είμαστε μπροστά σε μια επαναστατική αλλαγή των μεθόδων παραγωγής (MIT Technology Review - The 3D Printer That Could Finally Change Manufacturing).

Φυσικά δεν θα αρχίσουμε με έναν μαγικό τρόπο να τυπώνουμε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα!

Η πρώτη ύλη στην τρισδιάστατη εκτύπωση παραμένει πολλές φορές ακριβότερη. Υψηλό παραμένει και το κόστος της επένδυσης αλλά και το λειτουργικό κόστος και το κόστος συντήρησης μιας τόσο υψηλής τεχνολογίας.

Παρόλο που τα κόστη με τη μέθοδο BMD έχουν σημαντικά βελτιωθεί σε σχέση με τις προϋπάρχουσες μεθόδους εκτύπωσης μετάλλων, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι το κόστος παραγωγής ανά εξάρτημα παραμένει υψηλότερο σε σχέση με τις παραδοσιακές παραγωγικές διαδικασίες μαζικής παραγωγής.

Αυτό που είναι ιδιαίτερα χαμηλό έως μηδενικό είναι η αρχική επένδυση για την έναρξης μια παραγωγής και το κόστος μιας τροποποίησης .


Πότε –λοιπόν- συμφέρει να τυπώσουμε μεταλλικά εξαρτήματα?
Η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχουμε μικρές σειρές παραγωγής ή εξαρτήματα που θα παραχθούν μόνο μια φορά ή εξαρτήματα που θα έχουν χαρακτηριστικά που θα μεταβάλλονται συχνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις βαραίνει ιδιαίτερα η απίστευτη ευελιξία που προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση. Εκτός από το κόστος των τεχνικών μελετών (Engineering-DFM), για να φτιαχτεί ένα εξάρτημα ή ένα μικρό lot, δε χρειάζονται ούτε καλούπια, ούτε fixtures παραγωγής, ούτε set-up και προγραμματισμός διαφορετικών μηχανημάτων ούτε ελάχιστο lot! Για να περάσει μια τροποποίηση στην επόμενη παράδοση, θα πρέπει απλά να φτιαχτεί ένα νέο 3d solid model σε έναν υπολογιστή.
Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να έχουμε μια ελάχιστη πολυπλοκότητα στο εξάρτημα. Επειδή το κόστος παραγωγής στην τρισδιάστατη εκτύπωση δεν επηρεάζεται από την σχεδιαστική πολυπλοκότητα ενώ από την άλλη αυξάνει αναλογικά στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής, από κάποιο βαθμό πολυπλοκότητας και πέρα θα έχουμε ένα οικονομικά ανταγωνιστικό τυπωμένο εξάρτημα.
Τέλος, επειδή η τρισδιάστατη εκτύπωση προσφέρει και σημαντικές μοναδικές δυνατότητες, η απάντηση για μια κατηγορία εξαρτημάτων είναι προφανής. Εάν κάποιο εξάρτημα τις χρειάζεται, τότε η εκτύπωση θα είναι μονόδρομος και το κόστος με τα μηχανήματα που έχει η Metal3D AEΒΕ, εάν το κόστος δεν είναι ευθεία ανταγωνιστικό, τουλάχιστον δεν θα είναι ακραίο κι απαγορευτικό όπως ήταν με τις μέχρι τώρα μεθόδους τρισδιάστατης εκτύπωσης μετάλλων.