Τεχνολογία Εκτύπωσης

Bound Metal Deposition (BMD)

how to build your own site

Η εταιρεία Metal3D A.B.E.E. λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της το σύστημα εκτύπωσης μετάλλων Studio System+® της εταιρείας 

Desktop Metal ΗΠΑ. Η τεχνολογία εκτύπωσης ονομάζεται BMD (Bound Metal Deposition®) κι είναι μια μέθοδος παραγωγής που έχει αναπτύξει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Η «πρώτη ύλη» είναι μπάρες που περιέχουν πούδρα του μετάλλου συνδεδεμένη με ένα θερμοπλαστικό συνδετικό υλικό. Στην κεφαλή του εκτυπωτή, το θερμοπλαστικό λιώνει καθώς οδηγείται μέσα από ένα ακροφύσιο κι εναποτίθεται σε διαδοχικά επίπεδα, «χτίζοντας» το εξάρτημα. Αυτό το «πρώτο» εξάρτημα ονομάζεται “green body”.

Αυτό το εξάρτημα τοποθετείται σε έναν ειδικό θάλαμο, όπου σε σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία και με την παρουσία ενός χημικού διαλύτη απομακρύνεται το θερμοπλαστικό συνδετικό (debinding) κι απομένει ένα σαθρό μεταλλικό εξάρτημα, το οποίο τοποθετείται σε ένα φούρνο με παρουσία αδρανούς αερίου και σε μερικό κενό (sintering). Η θερμοκρασία στο φούρνο ανεβαίνει μέχρι τους 1400ο C με αποτέλεσμα το σωματίδια να πλησιάσουν το ένα το άλλο και σιγά-σιγά να διαμορφωθεί ένα συμπαγές (95-98%) μεταλλικό εξάρτημα. 

Η τεχνολογία BMD έχει αρκετές ομοιότητες με την τεχνολογία Metal Injection Molding (MIM). Στν πραγματικότητα η διαφορά έγκειται στην 3D εκτύπωση του green body αντί της παραγωγής του με τη μέθοδο έκχυσης πλαστικού που χρησιμοποιείται στη MIM.

Επειδή η BMD δανείζεται από το MIM (που είναι πλέον μια ώριμη παραγωγική διαδικασία)  τα υλικά αλλά και το concept της διαδικασίας παραγωγής, μπορεί να θεωρηθεί κι αυτή μια ώριμη παραγωγική διαδικασία παρόλο που έχει μόλις 2 χρόνια ζωής.

Mobirise