Αναφορά της Desktop Metal SA στο LinkedIn για τη Ν.Μπαζίγος ΑΒΕΕ/Metal3d ΑΒΕΕ.

Efentakis Nikos
17/7/2019

Η Desktop Metal SA κάνει μια ειδική αναφορά στη Ν.Μπαζίγος ΑΒΕΕ για τον 3D Printer μετάλλων που θα χρησιμοποιηθεί από τη θυγατρική της Metal3D ΑΒΕΕ και για την κατασκευή καλουπιών injection

Σε ένα post στο LinkedIn η Desktop Metal SA αναφέρει:
“As a leading molds manufacturing company servicing the largest Greek and multinational customers worldwide that rely on high precision parts, the adoption of the Studio System is a dynamic complement to our expanding plastic and metallic parts production center. In addition to rapid metal prototyping for customer products that range from domestic appliances, refrigerators, electric cookers, to lighting and locks, we also see tremendous opportunity for creating molds, jigs and fixtures as well as opening up the avenue of low volume replacement parts for our customers.” - N. Bazigos S.A.
Τον 3D Metal Printer, θα λειτουργεί η Metal3D ABEE,  θυγατρική της εταιρείας Ν.Μπαζίγος ΑΒΕΕ.
Ο εκτυπωτής αναμένεται στην Ελλάδα στα τέλη Ιουλίου 2019 και το comissioning και training θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβρη.
Για να διαβάσετε όλο το post της Desktop Metal, πατήστε εδώ.

Επιστροφή