Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Η σημαντικότερη υποδομή στην εποχή της Προσθετικής Κατασκευής (Additive Manufacturing)
Ζητήστε Προσφορά

Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση (3D Solid Modelling)

Παραμετρική Μοντελοποίηση, 'Σύγχρονη' Σχεδίαση (Concurrent Engineering), Διαχείριση 'μεγάλων' Συναρμολογημάτων, Σχεδιασμός Ελεύθερων Επιφανειών.

Σχεδιασμός προς Βιομηχανοποίηση ('Design for Manufacturing' - DFM)

Προσαρμογή των 3D μοντέλων των εξαρτημάτων στους περιορισμούς και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των διαδικασιών παραγωγής, με παράλληλη εξασφάλιση της λειτουργικότητας τους..
Προετοιμασία Τεχνικού Φακέλου (3D μοντέλα, 2D Μηχανολογικά Σχέδια, καταγραφή προτύπων με νομικές συνέπειες στο προϊόν, καταγραφή άλλων σχετιζόμενων προτύπων, τεκμηρίωση παραγωγή).
Μια ιδιαίτερα χρήσιμη διαδικασία που προηγείται της απελευθέρωσης των σχεδίων για την κατασκευή των μητρών και συχνά υποτιμάται η αξία της.

Σχεδιασμός Καλουπιών Έκχυσης Πλαστικών (Injection)

Είμαστε εξειδικευμένοι σε προϊόντα από μηχανολογικά πλαστικά για λειτουργικά εξαρτήματα υψηλών προδιαγραφών.

Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)

Για θερμοπλαστικά υλικά, μέταλλα και σύνθετα.
Γραμμικές και Μη-Γραμμικές λύσεις.

Σχεδιασμός κι επικύρωση 'μεγάλων' Συναρμολογημάτων