Τεχνική Υποστήριξη 

site maker

Όπως κάθε διαδικασία παραγωγής έτσι κι η τρισδιάστατη εκτύπωση εισάγει τους δικούς της κανόνες. Δεν είναι πάντα δυνατόν, αλλά ούτε και συμφέρον να προσπαθούμε να παράγουμε με 3d printing ακριβώς με τα ίδια σχέδια εξαρτημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τις κλασικές διαδικασίες παραγωγής.
Θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν της ιδιαιτερότητες της νέας αυτής διαδικασίας παραγωγής. Τόσο τις αδυναμίες της αλλά και τις νέες δυνατότητές της που είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Mobirise

Για την προσαρμογή των εξαρτημάτων των πελατών στις απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, το τεχνικό μας τμήμα αναλαμβάνει να εκτελέσει τη διαδικασία του DFM (Design For Manufacturing). Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, θα έχουμε καταλήξει στο πλέον ενδεδειγμένο σχεδιασμό του εξαρτήματος αλλά και τη σωστότερη κι οικονομικότερη παραγωγική διαδικασία.

Αυτή η προσαρμογή θα γίνει φυσικά με τρόπο που θα σέβεται πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη και θα εκμεταλλεύεται βέβαια και στο έπακρο της ιδιαίτερες δυνατότητες αυτής της παραγωγικής μεθόδου.


Για παράδειγμα. Η χαρακτηριστικότερη διαφορά των BMD εξαρτημάτων από τα υπόλοιπα μεταλλικά εξαρτήματα είναι ότι οι εσωτερικές μάζες τους αντικαθίστανται από ένα πυκνό (όσο χρειάζεται για να διατηρήσουμε την απαραίτητη μηχανική αντοχή) χωροδικτύωμα. Μόνο οι εξωτερικές επιφάνειες γίνονται μασίφ και μάλιστα με ελεγχόμενο πάχος.

Ο προσανατολισμός και η ποιότητα του εσωτερικού δικτυώματος, το πάχος του εξωτερικού τοιχώματος, η εισαγωγή επιπλέον διαμορφώσεων για να δημιουργήσουμε τεχνητές «εξωτερικές» επιφάνειες (π.χ. τρύπες) για να προσδώσουμε σε συγκεκριμένα μέρη του εξαρτήματος αυξημένες αντοχές κοκ είναι μερικές από τις τεχνικές που χρησιμοποιούμε για να βελτιστοποιήσουμε τη γεωμετρία του εξαρτήματος.


Επιπλέον, ο προσδιορισμός των διαμορφώσεων και των χαρακτηριστικών του εξαρτήματος που έχουν απαιτήσεις που δε μπορούν να ικανοποιηθούν από την τρισδιάστατη εκτύπωση θα πρέπει με ακρίβεια να προσδιοριστούν και να μελετηθούν. Σημαντικό κομμάτι που συμπληρώνει το DFM είναι ο καθορισμός των σχεδιαστικών τροποποιήσεων που θα εξασφαλίσουν την επίτευξη των απαιτήσεων αυτών με τον οικονομικότερο τρόπο. Αυτή είναι μια σύνθετη διαδικασία που πρέπει να βελτιστοποιήσει και την ποσότητα αλλά και το είδος και το κόστος των πρόσθετων ειδικών κατεργασιών (κατεργασίες σε CNC, τρύπες/σπειρώματα, ρεκτιφιέ επιφανειών, γυαλίσματα κοκ) που θα επιλεγούν.