Διαδικασία Παραγγελίας


how to develop your own website

Αρχικά θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Θα πρέπει να μας περιγράψετε το αντικείμενο η αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρεστε για να μπορέσουμε να σας αποστείλουμε μια οικονομική προσφορά.

Για να ετοιμάσουμε την προσφορά μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε: Α) Την ακριβή γεωμετρία του εξαρτήματος, Β) Τις γενικές ανοχές, Γ) τις κρίσιμες διαστάσεις κι τις ανοχές τους, και Δ) τις λοιπές προδιαγραφές του εξαρτήματος (υλικό, ποιότητα επιφανειών, λειτουργικές απαιτήσεις κοκ). Θα πρέπει με κάποιον τρόπο να μεταφερθούν αυτές οι πληροφορίες από εσάς σε εμάς.

Ο πλέον βολικός και τυποποιημένος τρόπος είναι να μας στείλετε το τρισδιάστατο μοντέλο ΚΑΙ το μηχανολογικό σχέδιο του εξαρτήματος (όταν υπάρχουν). Φυσικά δεν είναι ο μόνος.

Εμείς, αφού εξετάσουμε τη δυνατότητα να παραχθεί το συγκεκριμένο εξάρτημα με τη μέθοδο της τρισδιάστατης εκτύπωσης, θα σας στείλουμε μια προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει:

1. Το κόστος για τη διαδικασία DFM (Design For Manufacturing). Αυτό περιλαμβάνει:

            Την τεχνική μελέτη που απαιτείται για την προσαρμογή του εξαρτήματος στις προβλέψεις κι απαιτήσεις της συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας,

            Τη μελέτη των αλλαγών που θα απαιτήσουν πιθανές post-printing επεξεργασίες. Εάν π.χ. κάποιο χαρακτηριστικό του εξαρτήματος θα πρέπει να διαμορφωθεί σε κάποια πρόσθετη κατεργασία, όπως CNC κατεργασίες (εάν κάποιες ανοχές δε μπορούν να ικανοποιηθούν από την εκτύπωση), Τρυπήματα/Αλεζουάρ, Ρεκτιφιέ επιφανειών ή άλλες επιφανειακές κατεργασίες κοκ

            Τη μελέτη όλης της παραγωγικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει όλες τις φάσεις των κατεργασιών που θα απαιτηθούν μαζί με το κόστος προγραμματισμού εργαλειομηχανών –εάν χρειαστούν-.

2. Το κόστος του τελικού ανασχεδιασμού και της δημιουργίας του τελικού προς κατασκευή 3d στερεού μοντέλου και μια αναλυτική καταγραφή όλων των προδιαγραφών που θα ικανοποιεί το προς παραγωγή εξάρτημα

3. Το συνολικό κόστος παραγωγής περιλαμβάνοντας και τις όποιες πρόσθετες post-printing διαδικασίες, και φυσικά

4. Το χρόνο παράδοσης

Κατόπιν θα περιμένουμε την παραγγελίας σας για να κατασκευάσουμε και να σας παραδώσουμε τα εξαρτήματά σας! 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χρόνος που θα διαρκέσει η διαδικασία του DFM θα εξαρτηθεί από την ετοιμότητα και την αμεσότητα της μεταξύ μας συνεργασίας, Εμείς θα συμπεριλάβουμε στην προσφορά μας το χρόνο που έχουμε εκτιμήσει ότι θα χρειαστούμε αλλά σε αυτόν θα πρέπει να προστεθεί κι ο συνολικό χρόνος που θα αναλώσετε κι εσείς για να ανταποκριθείτε στις τεχνικές διευκρινήσεις που θα σας ζητήσουμε.