Προδιαγραφές Εξαρτημάτωνwebsite creation softwareΤo Desktop Studio+ μπορεί να κατασκευάσει μεταλλικά εξαρτήματα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Μέγιστο Μέγεθος:  280x150x150mm 

Αντοχές:  Οι αντοχές των εξαρτημάτων είναι ανάλογες των εξαρτημάτων των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής με αντίστοιχη πυκνότητα.  

 Π.χ. Για το υλικό 17-4 PH το εκτυπωμένο εξάρτημα μπορεί να φτάσει πυκνότητα 98% κι αντίστοιχα περίπου στο 98% θα είναι κι αντοχή του σε σχέση με μηχανουργικά εξαρτήματα από συμπαγείς μπάρες (που έχουν πυκνότητα 100%). Φυσικά θα είναι πολύ καλύτερο από χυτά εξαρτήματα που έχουν συνήθως αρκετά μικρότερη πυκνότητα.

Ανοχές Διαστάσεων:   +/- 0,8% των ονομαστικών διαστάσεων.  

Για διαστάσεις που απαιτείται μεγαλύτερη ακρίβεια θα απαιτηθεί πρόσθετη κατεργασία.

Ποιότητα Επιφάνειας:   Ανάλογα με τον τρόπο που θα τοποθετηθεί ένα εξάρτημα στον τρισδιάστατο εκτυπωτή, θα προκύψουν κι επιφάνειες με καλύτερη και χειρότερη ποιότητα. 

Εν γένει, οι επιφάνειες που προκύπτουν από την διαδικασία BMD δεν είναι πολύ καλές. Όπου υπάρχουν αυξημένες απαιτήσεις, αυτές θα πρέπει να μας γνωστοποιηθούν προκειμένου:

 Να γίνει η τοποθέτηση με τον καταλληλότερο προσανατολισμό στον εκτυπωτή,

 Να γίνει μια κατεργασία στο Green Body (αποφεύγοντας τα αυξημένα κόστη των επιφανειακών κατεργασιών στο τελειωμένο μεταλλικό εξάρτημα)

 Τέλος, φυσικά τα τυπωμένα μεταλλικά εξαρτήματα μπορούν να υποστούν όλες τις επιφανειακές κατεργασίες που χρησιμοποιούνται και στα μεταλλικά εξαρτήματα που παράγονται από τις παραδοσιακές μεθόδους. Μπορούν δλδ να ρεκτιφιαριστούν, να γυαλιστούν, ή να τοποθετηθούν σε διάφορες μηχανές επιφανειακής κατεργασίας (μπουράτο, αμμοβολή/υαλοβολή, δονητές κοκ)