Πολιτική Ιδιωτικότητας

1. Περιεχόμενα της Πολιτικής Ιδιωτικότητας

Στη Metal3D A.B.E.E., αναγνωρίζουμε ότι η ιδιωτικότητά σας είναι σημαντική για εμάς και σας ενημερώνουμε για τον τρόπο συλλογής, χρήσης και διαχείρισης των προσωπικών σας πληροφοριών.
Τα «προσωπικά δεδομένα» σας είναι κάθε πληροφορία που σχετίζεται με φυσικό πρόσωπο με αναφορά στον προσδιορισμό των πληροφοριών, των δεδομένων τοποθεσίας ή άλλων αναγνωριστικών της φυσικής, φυσιολογικής, γενετικής, ψυχολογικής, οικονομικής, πολιτιστικής ή κοινωνικής ταυτότητάς σας.
Αυτή η δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου περιγράφει πρακτικές προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της ιδιωτικής ζωής της Metal3D A.B.E.E., η οποία συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή ρύθμιση της Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR 2016/679) και της ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων. Αυτή η πολιτική εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή/και όταν εργάζεστε μαζί μας, με οποιαδήποτε ιδιότητα, ως προμηθευτές, παραγωγοί, έμποροι, εξαγωγείς, έμποροι, εργαζόμενοι κλπ, είτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας είτε όταν αγοράζετε τα προϊόντα μας ως πελάτες. Εξακολουθεί να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σας προκειμένου να διασφαλίσετε ότι τα δικαιώματά σας γίνονται σεβαστά κατά την επεξεργασία των αρχών του GDPR.

2. Τι είδους Προοσωπικά Δεδομένο συλλέγουμε

Όταν εργάζεστε, πραγματοποιείτε συναλλαγές ή επικοινωνείτε μαζί μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως όνομα, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης, διαβατήριο, φυσική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό πιστωτικής κάρτας, σταθερό τηλέφωνο/κινητό τηλέφωνο, συνδρομή, παραγγελίες αγοράς και άλλα αναγνωριστικά που σας ταυτοποιούν.

3. Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Δεν εμπορεύεται ούτε συλλέγει δεδομένα ανηλίκων. Η ιστοσελίδα μας δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 15 ετών ή δεν προωθούμε προωθητικές δραστηριότητες σε ανηλίκους. 

4. Νομική Βάση για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα νόμιμα σύμφωνα με τις αρχές της COP 2016/679 (Νομιμότητα, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια Επεξεργασίας, Περιορισμός Στόχου, Ελαχιστοποίηση Δεδομένων, Ακρίβεια, Χρόνος Αποθήκευσης, Ακεραιότητα, Εμπιστευτικότητα και Λογοδοσία) για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

· Όταν επιλέγετε μια διαφημιστική ή διαφημιστική δράση εκτός της κύριας σύμβασης μαζί μας,
· Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εκπλήρωση της νομικής μας ευθύνης ως υπευθύνου επεξεργασίας των ελεγκτικών ή δικαστικών αρχών
· Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και άλλων υποχρεώσεών μας στο πλαίσιο της εργατικής, υγειονομικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.
· Όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη να εξυπηρετούμε τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα (και τρίτους) σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας

5. Με ποιού μοιραζόμαστε τα δεδομένα

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε διάφορους παρόχους υπηρεσιών και προμηθευτές.
Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές δεσμεύονται από εμάς από συμφωνίες επεξεργασίας δεδομένων και διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων και μπορεί να είναι:
• Εξωτερικοί νομικοί, φορολογικοί και λογιστικοί σύμβουλοι
• Εταιρείες τεχνικής υποστήριξης και τεχνολογίας πληροφοριών, πάροχοι cloud
• Οικονομικοί και επιχειρηματικοί οργανισμοί και σύμβουλοι,
• Εταιρείες μάρκετινγκ, κτιριακών αποθεμάτων κ.λπ.• Δικαστήρια, εισαγγελείς, αστυνομικές ή άλλες δημόσιες αρχές
• Τρίτα μέρη που έχουν συμφωνήσει να διαβιβάσουν τα δεδομένα σας

6. Διαβίβαση δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ").

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται γενικά στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ, δηλαδή στις 28 χώρες της ΕΕ και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία).

Μπορούν κατ' εξαίρεση να μεταβιβαστούν σε τρίτες χώρες εκτός του ΕΟΧ με τους όρους του ΓΚΠΔ, όπως αποφάσεις επάρκειας της νομοθεσίας περί απορρήτου της χώρας προορισμού, τυποποιημένους εταιρικούς κανόνες, τυποποιημένες συμβάσεις ή εγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας, είτε επειδή μας έχετε δώσει ρητή συγκατάθεση σας. Οι αποδέκτες των δεδομένων σε τρίτες χώρες απαιτούν να συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων και να παρέχουν κατάλληλες διασφαλίσεις σε σχέση με τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

7. Αποθήκευση και διατήρησ των Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα κατά τη διάρκεια της σχέσης μας μαζί σας και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας.

Κρατάμε τα βιογραφικά της αναζήτησης εργασίας που λαμβάνουμε για λογαριασμό σας, είτε σε χαρτί ή ηλεκτρονικά, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και για δύο χρόνια μετά την παραλαβή τους για πιθανές μελλοντικές προσλήψεις.

Διαδιαγράφουμε τα δεδομένα σας:
• όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για που συλλέχθηκε και υποβλήθηκε σε επεξεργασία.
• όταν ζητάτε την απομάκρυνση κατόπιν αιτήματος ή ασκώντας το δικαίωμα ένστασης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν επιτακτικοί νομικοί λόγοι που απαιτούν από την εταιρεία μας να διατηρεί αυτές τις πληροφορίες.
• Εάν τα δεδομένα η συλλογή για σκοπούς μάρκετινγκ ή προβολής βασίστηκε αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας αφού αφαιρέσατε ή ανακαλέσατε τη συγκατάθεση που μας δώσατε.

8. Αυτοματοποιημένες αποφάσεις και προφίλ

Κατά τη διεξαγωγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Κατά καιρούς μπορούμε να επεξεργαστούμε αυτόματα ορισμένες πτυχές των δεδομένων σας, αλλά πάντα παρεμβαίνει στην ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου να ξεκινήσει μια επιχειρηματική σχέση μαζί σου.

9.Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ

Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώσουμε σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς ή την επιχείρησή σας. Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό συνίστανται σε πληροφορίες που μας παρέχετε και δεδομένα συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε εσάς μόνο εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε ή αν πιστεύουμε ότι είναι προς το έννομο συμφέρον μας να το πράξουμε.

Εσύ έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ.

10. Τα δικαιώματα σας

Με βάση τον Κανονισμό, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:
o Το δικαίωμα να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας και να ελέγξετε ότι υποβάλλονται σε νόμιμη επεξεργασία.
o Το δικαίωμα διόρθωσης ή να διαγράψετε τα δεδομένα σας.
o Το δικαίωμα να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα όταν οι πληροφορίες αυτές είναι ανακριβείς ή δεν εξυπηρετούν πλέον το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν,
o Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να παραδώσει ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε ηλεκτρονική μορφή ή να τα μεταφέρετε σε άλλον επεξεργαστή.
o Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή στη δημιουργία προφίλ με βάση τα δεδομένα σας. o Το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, το οποίο δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσής της πριν από την ανακήψεά της για λογαριασμό σας.

11. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα να μας υποβάλετε καταγγελία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνσή μας είτε ηλεκτρονικά στο dpo@metal3d.gr και ενώπιον της Ελληνικής Εποπτικής Αρχής (www.dpa.gr), εάν ασκήσετε τα δικαιώματά σας για προστασία δεδομένων και εξακολουθείτε να πιστεύετε οι ανησυχίες σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς από εμάς.

12. Cookies

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιήσει μικρά αρχεία γνωστά ως cookies για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και για λειτουργικούς λόγους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στην πολιτική cookie.

13. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις ισχύουσες επιχειρηματικές πρακτικές ανά πάσα στιγμή. Θα σας ειδοποιήσουμε κατάλληλα όταν κάνετε αλλαγές στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα αλλάξουμε την ημερομηνία αναθεώρησης.