Ειδικές Δυνατότητες
Mobirise

Το πρώτο και βασικό είναι η απόλυτη σχεδιαστική ελευθερία. Αυτό ισχύει σε όλη τη βιομηχανία του Additive Manufacturing (δλδ της τρισδιάστατης εκτύπωσης). Δεν υπάρχουν περιορισμοί όπως αυτοί που τίθενται όταν ένα εξάρτημα πρέπει να απομακρυνθεί από μια μήτρα, ή όταν θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν την δυνατότητα να κατεργαστούμε μια επιφάνεια σε ένα CNC ή σε μια ηλεκτροδιάβρωση κοκ. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την τρισδιάστατη εκτύπωση μπορούμε να κατασκευάσουμε περίπλοκα εσωτερικά κανάλια (π.χ. για ειδικά κυκλώματα ψύξης σε τμήματα μητρών, για έμβολα, για ειδικά ακροφύσια κοκ), ή άδειους περίκλειστους χώρους (σε περιπτώσεις που η ελάττωση βάρους είναι κρίσιμη) ή ακόμα και έτοιμα συναρμολογημένα αρθρωτά συγκροτήματα με «τη μία».

Mobirise
Mobirise

Ακόμα, σε περιπτώσεις που απαιτείται η μείωση του βάρους, η αντικατάσταση του μασίφ εσωτερικού των εξαρτημάτων από ένα δικτύωμα μας οδηγεί σε ελαφρά μικρότερη σχέση αντοχής/όγκο, αλλά σε μια ιδιαίτερα βελτιωμένη σχέση αντοχής προς βάρος

Η σχεδιαστική ελευθερία που προσφέρει η τρισδιάστατη εκτύπωση δίνει τη δυνατότητα για την κατασκευή ακόμα και προ συναρμολογημένων εξαρτημάτων. Π.χ. μπορούν να κατασκευαστούν μαζί και τα δύο μέρη ενός μεντεσέ, έτοιμου συναρμολογημένου με λειτουργική την άρθρωση. Με τον ίδιο τρόπο, η βάση και το καπάκι μιας συσκευής που κλείνει με άρθρωση μπορούν να παραχθούν μαζί με την άρθρωση έτοιμη και λειτουργική. 

Mobirise
Mobirise

Ακόμα σε μέρη μητρών εξέλασης πλαστικών, είναι δυνατόν να κατασκευάσουμε εσωτερικές νευρώσεις τέτοιες που να προσφέρουν μηχανική υποστήριξη όπου χρειάζεται και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουμε και να διευκολύνουμε με ένα εσωτερικό δίκτυο νεύρων με κατάλληλες επιφάνειες την επιθυμητή ροή του τήγματος. 


Τελικά, όποια γεωμετρία οραματιστεί κανείς, αυτή μπορεί να παραχθεί χωρίς κανένα περιορισμό.